Σύστημα Βιδώματος και Ξεβιδώματος Σωλήνων Γεώτρησης παντός τύπου
με 2 Χρόνια Εγγύηση (σε όλα τα μη αναλώσιμα μέρη)