Πατέντα (ΔΕ)Το Σύστημα Βιδώματος και Ξεβιδώματος Σωλήνων Γεώτρησης παντός τύπου έχει ήδη Κατοχυρωθεί με Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντα).


Βρίσκεται σε διαδικασία Κατοχύρωσης στον Παγκόσμια Φορέα WIPO με Παγκόσμια Αίτηση (PCT).