Λειτουργία

Το Σύστημα Βιδώματος και Ξεβιδώματος Σωλήνων Γεώτρησης παντός τύπου ενεργοποιείται μέσω των διακοπτών (Δ1), (Δ2) και (Δ3) οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν και ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Με την ενεργοποίηση του διακόπτη (Δ1) οι κινούμενες σιαγόνες συγκράτησης ακινητοποιούν τον σύνδεσμο που ενώνει τον κάτω σωλήνα με τον επάνω σωλήνα γεώτρησης.

Με την απενεργοποίηση του διακόπτη (Δ1) οι κινούμενες σιαγόνες συγκράτησης απομακρύνονται από τον σύνδεσμο που ενώνει τον κάτω σωλήνα με τον επάνω σωλήνα γεώτρησης.

Με το μοχλό επιλογής βιδώματος και ξεβιδώματος (Μ) επιλέγουμε το βίδωμα ή το ξεβίδωμα του επάνω σωλήνα, μέσω του μηχανισμού. Υπάρχουν τρεις επιλογές λειτουργίας του μοχλού (Μ):
- αριστερά για ξεβίδωμα,
- κενή θέση και
- δεξιά για βίδωμα.

Ο διακόπτης (Δ2) έχει τρεις επιλογές λειτουργίας:
- αυτόματη λειτουργία, με τη βοήθεια των δύο αισθητήρων,
- απενεργοποίηση κατά την οποία διακόπτεται η κίνηση στο μηχανισμό βιδώματος και ξεβιδώματος επάνω σωλήνα και
- χειροκίνητη λειτουργία κατά την οποία η παλινδρομική κίνηση δημιουργείται με την χρήση των πλήκτρων (Κ1) για αριστερά και (Κ2) για δεξιά.

Με την ενεργοποίηση του διακόπτη (Δ3) επιτυγχάνεται επαναλαμβανόμενη κίνηση του σφυριού με συχνότητα περίπου 250 χτυπήματα/λεπτό.

Με την απενεργοποίηση του διακόπτη (Δ3) σταματά η λειτουργία του κρουστικού συστήματος και το σφυρί επανέρχεται στην αρχική του θέση.